Fundacja Artystów Kolonia Teraz Kontakt:

kontakt.fakt@gmail.com
+48696928728 Alicja
+48530080530 Mikołaj

Publikacje w mediach:

2021
Sztuka odpowiedzialna.
Płaskowyż Klimatyczny.

Rita Müller
Galeria Propaganda

Oddolny Gdańsk.
Jakub Knera
Magazyn Szum

Bloki Mówią#1
Gadański Archipelag Kultury Plama.

2020
2020 rok w sztuce: podsumowanie miast Magazyn Szum

Rezydencje Artystyczne
Kasia Sobczak
Blog Goyki 3 Artinkubator 

2019
Pod jednym dachem. Program rezydencyjny.
Notes na Sześć Tygodni

2015
Sztuka lekarstwem na szarość. Artyści odczarują Dolne Miasto?
Daga Ochendowska 
Trojmiasto.plFundacja powstała w 2016 roku z myślą o kontynuowaniu długoletniego projektu artystyczno-edukacyjnego , realizowanego wcześniej w Kolonii Artystów, dla którego najważniejszym celem jest poszerzanie pola działania kultury i sztuki poprzez alternatywną edukację.

Fundatorem naszej organizacji jest działacz na
rzecz społeczności Dolnego Miasta, edukator, aktywista, Robotnik Sztuki, artysta Mikołaj Robert Jurkowski z ponad 20-letnim stażem pracy społecznej.

Współzałożycielką, koordynatorką i inicjatorką projektów w fundacji jest Alicja Jelińska – animatorka i menedżerka kultury. Na co dzień pracuje w stowarzyszeniu samorządowym Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, koordynując zadania w obszarze kultury. W ciągu ostatanich lat miała okazję poznać przedstawicieli świata kultury z małych, średnich gmin i dużych miast. Takie doświadczenie dało jej możliwość obserwacji kadr kultury w bardzo szerokim spektrum oraz obserwować stosunek władz lokalnych do realizowania polityk kulturalnych.

Dla osób tworzących kulturę instytucjonalnie i pozainstytucjonalnie organizuje szkolenia, warsztaty, debaty, badania. Jest także współlokatorką projektów społecznie zaangażowanych oraz kuratorką wystaw intermedialnych. W
roku 2020 ukończyła roczny kurs dla liderek i liderów organizacji pozarządowych organizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION. Aktywnie uczestniczyła w spotkaniach GRUPY KULTURA przy gdańskim Modelu Integracji Migrantek i Migrantóww.

Fundacja realizowała swoje projekty zgodnie z misją fundacji, którymi są:

● Wdrażanie nowatorskich metod edukacji przez sztukę.
● Projekty edukacyjne, mające na celu poszerzanie pola działania kultury i sztuki oraz badanie jej
wpływu na odbiorców, wyrównywanie szans na dostęp do kultury i sztuki dla osób mieszkających na terenach wykluczonych, znajdujących się poza dostępem do kultury, tworzenie narzędzi pomagających w zrozumieniu sztuki współczesnej i poszerzanie zakresu
działania edukacji i animacji kulturalnej.
● Badanie zapotrzebowania na ofertę kulturalną oraz oddziaływania sztuki, animacji kulturalnej na
obszarach jej pozbawionych.
● Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Statut Fundacji